Regulamin sklepu internetowego

regulamin obowiązuje od dnia: 08.11.2016 13:42:40

&1. Strony transakcji


1. Sklep Internetowy firmy MISAN znajdujący się pod adresem www.misan.com.pl, prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów wymienionych w ofercie na stronie www.


2. Stroną dokonującą zakupu w sklepie MISAN jest pełnoletnią osobą fizyczną lub firmą, zwana dalej Nabywcą.


3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów jest firma

MISAN" Sp. J. HPK Siergiej

80-445 Gdańsk, ul.Kościuszki 27

NIP: 584-035-58-31

REGON: 190071604

, zwana dalej Sprzedawcą.&2. Przedmioty transakcji


1. Przedmiotem prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci internetowej są produkty wymienione w ofercie na stronie www.misan.com.pl w chwili składnia zamówienia.


2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).


3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.&3. Składanie zamówień


1. Składanie zamówień w sklepie Internetowym odbywa się poprzez:


a. dodanie wybranych produktów do koszyka, zakupy ze strony sklepu Internetowego www.misan.com.pl

b. kontakt telefoniczny z dowolnym doradcą handlowym dostępnymi pod wskazanymi numerami znajdującymi się na stronie internetowej sklepu.

c. przesłanie zamówienia e-mailem na adres misan@misan.com.pl

d. przesłanie zamówienia faksem na numer 58/344-12-89 lub 58/524-18-66&4. Potwierdzenie zamówień


1. Każde zamówienie złożone w sklepie internetowym MISAN musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.


2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie przez pracownika Sklepu w tym samym dniu lub popołudniu dnia następnego roboczego, bądź przez odpowiedz zwrotną na wiadomość e-mail wysłaną ze Sklepu.


3. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego, lub braku potwierdzenia wysłaną pocztą e-mail w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.


4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.&5. Formy płatności


1. Zapłata za zamówiony towar moze być dokonana:

a. gotówką- przy odbiorze własnym w sklepie,

b. za pobraniem- przy odbiorze,

c. przelewem przed dostawą towaru,

d. zakup w systemie sprzedaży ratalnej. Zapłata za zakupiony towar dokona bank na podstawie umowy ratalnej zawartej korespondencyjnie ( w okresie późniejszym).


2. W szczególnych przypadkach, dotyczących np.: zamówień o bardzo dużych wartości, produktów sprowadzanych zagranicy, lub odroczenia dostawy i magazynowania towaru dłużej niż 10 dni roboczych może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie dla danego zamówienia.&6. Termin realizacji


1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach centralnych producentów.


2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania przesyłki do klienta, przy czym uwzględnione sę tylko dni robocze.


3. Zamówienie składające się z różnych towarów o różnym czasie realizacji, jest dostarczane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych o ile nie zasotanie ustalony inny tryb dostarczania towaru.


4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.


5. Czas otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas dostawy przesyłki kurierskiej wynosi do 3 dni roboczych.


6. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie poinformowany telefonicznie lup przez e-mail w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.


7. O dokładnym terminie (dzień i przedziale czasowym) dostarczenia przesyłki Nabywca jest indywidualnie poinformowany telefonicznie lub e-mail w momencie wysłania towaru z naszego magazynu.

8. Maksymalny czas dostarczenia towaru do klienta - do 7 dni roboczych od momentu kiedy towar dotrze do magazynu sklepu. 


& 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • 1. 1. NABYWCA będący konsumentem dokonujący zakupów w sklepie internetowym misan.com.pl, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając SPRZEDAWCY stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym NABYWCA objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez NABYWCĘ weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 • 2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od NABYWCY złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust. 1. NABYWCA

 • 3. Wzór odstąpienia o umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz jest udostępniony na stronie internetowej SPRZEDAWCY

 • 4. SPRZEDAWCA przesyła na adres poczty elektronicznej NABYWCY potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy.

 • 5. SPRZEDAWCA zwraca NABYWCY wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do NABYWCY) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy. Jeżeli NABYWCA wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu NABYWCY poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • 6. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył NABYWCA, chyba że NABYWCA wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • 7. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od NABYWCY do chwili otrzymania towaru z powrotem.

 • 8. NABYWCA ma obowiązek zwrócić towar SPRZEDAWCY lub przekazać towar osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.

 • 9. Koszty zwrotu towaru ponosi NABYWCA.

 • 10. NABYWCA ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

& 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu internetowego altech24.pl nie stanowią oferty handlowej SPRZEDAWCY w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym misan.com.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów technicznych lub ekonomicznych.

 • 2. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.

 • 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym misan.com.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 • Reklamacje należy zgłaszać na adres emailowy misan@misan.com.pl lub bezpośrednio w sklepie. Maksymalny termin rozpatrzenia 14 dni.

 • Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane tylko i wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Zgodnie z ustawą klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, może też zażądać zaprzestania ich przetwarzania

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji i odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub droga elektroniczną). 
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy  pocztą elektroniczną. 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.